UNIUNEA JURISTILOR DIN ROMANIA
 
 
 
 
 
Anunturi
 


 
Evenimente
  
 
 
 
 

ANUNT

        Se convoaca adunarea generala a Uniunii Juristilor din Romania pentru miercuri 17 mai 2017, ora 11,00 - in cazul nerealizarii cvorumului in prima zi, se convoaca adunarea generala joi 18 mai 2017, ora 18,00 la sediul Uniunii Juristilor din Romania.
        Ordinea de zi a adunarii generale este urmatoarea: raportul de activitate, alegerea presedintelui, a Consiliului director si a Comisiei de cenzori.
        Accesul la lucrarile adunarii generale se face pe baza carnetului de membru cu viza pentru anul 2017.

 

 
 
 
 
 
Cele mai recente numere din revista "Dreptul"
 
 
 
 
Design si mentenanta
 
Compania de Informatica Neamt